Jdi na obsah Jdi na menu
 

Přijímací řízení k osmiletému studiu

 

Obor 79-41-K/81 Gymnázium:
 
Gymnázium Otrokovice bude ve školním roce 2011/2012 přijímat 1 třídu - 30 žáků - studijního oboru 79-41-K/81 Gymnázium.  
Všichni uchazeči  o studium na Gymnáziu Otrokovice budou konat přijímací zkoušky společnosti SCIO - OSP, Čj a M. 
Kritéria
Žáci mohou získat maximálně 45 bodů z českého jazyka, 30 bodů z matematiky a 45 bodů z  testu obecných studijních předpokladů. Za účast v soutěžích a olympiádách a za prospěch získá žák maximálně 80 bodů, a to tak, že za účast v okresním kole nebo kolech výše postavených v individuálních soutěžích 20 bodů a za prospěch o pololetí 5. třídy se samými výbornými 60 bodů, za prospěch s jednou dvojkou a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 55 bodů, za  prospěch se dvěma dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 50 bodů, za prospěch se třemi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 45 bodů, za prospěch se čtyřmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 40 bodů, za prospěch s pěti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 35 bodů, za prospěch se šesti dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 30 bodů, za prospěch se sedmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 25 bodů, za prospěch s osmi dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 20 bodů, za prospěch s devíti a více dvojkami a žádnou horší známkou o pololetí 5. třídy 15 bodů.
 

O pořadí rozhoduje celkový počet získaných bodů, v případě rovnosti celkového počtu bodů je rozhodující počet bodů získaný v testu obecných studijních předpokladů, v případě shody počtu bodů i v tomto testu rozhoduje počet bodů z matematiky, při rovnosti též v tomto případě počet bodů z českého jazyka. V případě rovnosti bodů i v tomto případě rozhodne počet bodů z individuálních soutěží v okresním kole nebo kolech výše postavených. V případě rovnosti bodů i v tomto případě rozhodne průměr známek, které žák získal v 1. pololetí 5. třídy z M, Čj, Cj (v případě klasifikace více cizích jazyků se počítá do průměru nejlepší z nich).

Z: www.gyotr.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář