Jdi na obsah Jdi na menu
 

Informace o podání přihlášky

Termín podání přihlášky: 15. března 2011

Tiskopisy přihlášek si lze vyzvednout v kanceláři Gymnázia Otrokovice, stáhnout na stránkách MŠMT, případně na www.gyotr.cz

Gymnázium Otrokovice bude pro přihlášené žáky pořádat (konec března a začátek dubna) bezplatný přípravný kurz, ve kterém žáci budou seznámeni s obsahem jednotlivých částí přijímací zkoušky. Žáci budou na přípravný kurz pozváni dopisem po 15. březnu 2011 (termín pro odevzdání přihlášek). 

Úspěšnost absolventů Gymnázia Otrokovice při přijetí na vysoké školy přesahuje dlouhodobě 90% včetně všech prestižních vysokých škol.

Zájemci o informace a prohlídku školy jsou kdykoli vítáni. Všichni jste srdečně zváni.

Základní informace pro uchazeče o čtyřleté, šestileté  a osmileté studium: 

Přihlášky ke vzdělávání na Gymnáziu Otrokovice pro první kolo přijímacího řízení podle § 60 odst.5 a odst. 6 zákona 561/2004 Sb. podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli Gymnázia Otrokovice do 15. března 2011 (termín doručení přihlášky). Na přihlášce uchazeč vyznačí jeden z výše uvedených termínů 1. kola přijímacího řízení.  

 Informace pro vyplnění přihlášky:

Název školy: Gymnázium Otrokovice
Adresa: tř. Spojenců 907, Otrokovice 765 13
Kód a název oboru (čtyřleté studium): 79-41-K/41 Gymnázium
Kód a název oboru (šestileté studium): 79-41-K/61 Gymnázium
Kód a název oboru (osmileté studium): 79-41-K/81 Gymnázium

Pro vyplnění přihlášky do oborů není potřeba "potvrzení o zdravotní způsobilosti". 

Do 15. března 2011 si vyzvedne žák nebo jeho zákonný zástupce zápisový lístek na ZŠ, kterou žák navštěvuje (platí pro čtyřleté, šestileté studium i osmileté studium).  

Po doručení rozhodnutí ředitele školy o přijetí uchazeče potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit na střední školu odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí; v případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.

Další doplňující informace je možno si najít na stránkách MŠMT.

Z: www.gyotr.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář